تولیدات

پرسنلی

کفش پرسنلی

کفش 2

کفش ایمنی

کفش 3

پوتین سربازی

کفش 4

کفش کوهنوردی

محصولات

گواهی و تاییده ها

شرکت تولیدی صنعتی کفش تابا در طی دوران فعالیتش با بسیاری از شرکتهای کوچک و بزرگ و همچنین اشخاص حقیقی مختلف همکاری نموده است. در اینجا تنها نام و لوگوی تعدادی از مهمترین شرکتهایی که افتخار همکاری با آنها داشته ایم را آورده ایم.